Občina Mengeš

V okviru Zdravstvenega doma Domžale deluje tudi Center za duševno zdravje odraslih

V okviru Zdravstvenega doma Domžale deluje tudi Center za duševno zdravje odraslih

V ponedeljek, 30. maja 2022, je potekala na lokaciji Centra za duševno zdravje odraslih, na Kamniški cesti 19c, Domžale, poleg Avtotehne Vis in Kosec, otvoritev centra, ki zagotavlja celostno obravnavo težav na področju duševnega zdravja odraslih, starih od 18 do 99 let, iz občin Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica, Trzin, Kamnik, Komenda in Dol pri Ljubljani. Mag. Renata Rajapakse, direktorica Zdravstvenega doma Domžale, je na otvoritvi povedala: »Potrebe na področju duševnega zdravja so vedno večje in prav je, da so tudi te storitve dostopne. Duševno zdravje je pomembno v vseh obdobjih življenja in ima lahko velik vpliv na kvaliteto življenja.«

Center za duševno zdravje odraslih Domžale, ki je začel delovati decembra 2021, je namenjen tako posameznicam in posameznikom s psihičnimi stiskami zaradi težavnega vsakdana, kot tistim, ki jih težave na področju duševnega zdravja spremljajo že leta. V Centru za duševno zdravje lahko strokovni nasvet poiščejo tudi vsi tisti, ki so v skrbeh za duševno zdravje svojih pacientov, svojcev, zaposlenih ali prijateljev.

V okviru centra deluje multidisciplinaren tim, zdravniki specialisti psihiatrije, dipl. medicinske sestre s posebnimi znanji in dolgoletnimi izkušnjami na področju psihiatrije, specialist klinične psihologije, specializant klinične psihologije in psiholog, socialna delavka in delovna terapevtka. Skupna, ki deluje v okviru centra redno organizira ali se udeležuje izobraževalnih dogodkov s katerimi osvešča o pomenu duševnega zdravja.

Na otvoritvi so o centru spregovorile mag. Renata Rajapakse, direktorica ZD Domžale, Katarina Barabara Štrukelj, specialistka psihiatrije, vodja centra in Ivna Bulič, klinična psihologinja, ki je med prvimi model skupnostne oskrbe na področju duševnega zdravja pripeljala v Slovenijo. Mag. Renata Rajapakse je poudarila: »Ustanovitev centra je bila dolgoletna želja, saj je izrednega pomena to, da se ljudem približa tudi oskrba s področja duševnega zdravja in dostopnost teh storitev na primarni ravni zdravstvenega varstva.« V nagovorih je bilo izpostavljeno tudi: »Za ljudi, katerih življenja so se težave na področju duševnega zdravja tako dotaknile, da se soočajo z manjšimi zmožnostmi in okrnjenim življenjskim funkcioniranjem izvajamo v Centru za duševno zdravje program Skupnostne psihiatrične obravnave.« Skupnostna psihiatrična obravnava predstavlja dolgotrajno multidisciplinarno obravnavo pacienta z duševno motnjo v domačem okolju. Obravnava je usmerjena v okrevanje - zmanjšanje oziroma boljše obvladovanje bolezenskih težav, izboljšanje funkcioniranja ter posledično izboljšanje kakovosti življenja in zadovoljstva z njim.

Za vključitev, pregled v Centru za duševno zdravje odraslih ali posvet z zdravnikom, se je potrebno naročiti. Naročite se lahko od ponedeljka do četrtka, od 8.00 do 12.00 ter od 14.00 do 18.00 po telefonu T: 01 72 45 141, prek E: cdzo@zd-domzale.si, po navadni pošti CDZO, Kamniška cesta 19c, 1230 Domžale in v nujnih primerih na T: 112.
Izven delovnega časa Centra za duševno zdravje je dežurna služba organizirana v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana in sicer Center za mentalno zdravje, Grablovičeva 44a, T: 01 58 74 942 in Center za klinično psihiatrijo, Chengdujska 45, T: 01 58 72 100.


Vir informacij in fotografij: www.domzalec.si