Občina Mengeš

Za varen začetek šolskega leta povečana varnost v okolici šole

Za varen začetek šolskega leta povečana varnost v okolici šole

Tudi v letu 2022 je v sredo, 24. avgusta 2022, potekala seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Mengeš. Na seji so se dogovorili, da se v zadnjem tednu avgusta na vpadnice v naselje Mengeš postavijo table z napisom »Spet smo z vami« ter da se poveča varnost v okolice šole in na parkirišču za Kulturnim domom Mengeš. Za varnost v cestnem prometu je bila s strani uprave občine posredovana tudi informacija, kako bo potekala obnova Slovenske ceste, ki se bo pričela v sredini septembra. Predstavnike sveta je uprava obvestila, da so bile tako kot vsako leto obnovljene horizontalne cestne oznake po celotni občini. Na Šolski cesti, ki je prometno zelo obremenjena pa so bile talne oznake obnovljene v celoti.

Podobno kot pretekla leta bodo na najbolj izpostavljenih odsekih za povečanje varnosti v cestnem prometu prisotni varnostniki.

Na sestanku so bili prisotni predstavniki Policijske postaje Domžale, ki so pojasnili, da bodo prisotni na križišču Šolske in Slovenske ceste ter na parkirišču pri Kulturnem domu Mengeš. V prvem in drugem tednu šolskega leta bodo poleg policistov na parkirišču za Kulturnim domom Mengeš občasno prisotni tudi predstavniki medobčinskega inšpektorata. Skupaj bodo preverjali spoštovanje prometnega režima na Šolski ulici in na parkirišču za Kulturnim domom Mengeš.

Na sestanku so preverili še projekte oziroma pobude, ki jih je svet prejel za zagotovitev varne poti v šolo na različnih odsekih v občini. Posebna pozornost je bila namenjena postavitvi javne razsvetljave v naselju Topole, ki bo zaključena septembra ter rekonstrukciji Slovenske ceste, ki se bo začela po 15. septembru. Urban Kolar, direktor Občinske Uprave Občine Mengeš je pojasnil: »Zaradi začetka šolskega leta se je začetek gradnje prestavil za dva tedna, in sicer na sredino septembra. Občina bo skupaj s šolo in vrtcem obveščala občanke in občane ter starše otrok, o poteku gradnje oziroma možnosti dostopa do šole in vrtca.«