Občina Mengeš je mlada občina, ki je za obiskovalce zanimiva predvsem zaradi bogate in raznovrstne narave, številnih športnih in kulturnih prireditev ter bližine glavnega mesta. Mlade družine in drugi, ki želijo biti blizu Ljubljane in iščejo stik z naravo, so našli dom prav v občini Mengeš. V življenje občine se vključujejo prek kulturnih, športnih, gasilskih in drugih društev. Družbeno in društveno življenje močno podpirajo tudi številna, mednarodno uspešna podjetja, ki imajo sedež ali delujejo v občini Mengeš.

Med prepoznavne gospodarske dejavnosti preteklih obdobij nedvomno spadata slamnikarstvo in glasbilarstvo, ki je bilo osnova za razvoj številnih, tudi mednarodno prepoznanih glasbenikov. Tako je nastal tudi slogan S pesmijo v srcu, ki ga danes srečate na tablah ob vstopu v občino.

Občina v letu 2020 šteje 8117 prebivalcev, ki živijo v naseljih Mengeš, Loka pri Mengšu, Dobeno in Topole. Občina Mengeš praznuje občinski praznik 29. maja na rojstni dan pisatelja Janeza Trdine.

Občina Mengeš velja tudi za zeleno občino, ki ponuja številne priložnosti, zato jo pogosta izletniška točka vseh, ki iščejo stik z naravo. Na ravnini, ki predstavlja nekaj več kot polovico občine, so urejene sprehajalne in kolesarske poti, na Mengeškem polju, drevoredu Lipce in ob razbremenilniku Pšata ter drugje.
Drugi del občine predstavlja hribovje, ki je s številnimi potmi primerno za vse pohodnike in gorske kolesarje. Neposredno nad naseljem Mengšem je zelo obiskana Gobovica z Mengeško kočo, najnižjo planinsko kočo v Sloveniji, ki ima tudi certifikat družinam prijazna koča. Bolj zahtevne sprehajalne poti pa so na voljo proti naselju Dobeno, kjer je tudi najvišja točka občine Debeli vrh (nad Dobenem) 594 m. Le streljaj stran od pa je nad Rašico Vrh Staneta Kosca 641 m, ki ima izreden razgledni stolp s pogledom na Ljubljansko kotlino, Julijske in Kamniško-Savinjske Alpe.

Številne športne aktivnosti potekajo tudi v Športnem parku Mengeš, ki poleg teniških igrišč, balinišča, odbojke na mivki, nogometnega in košarkarskega igrišča, orodij za ulično vadbo in fitnesa na prostem ponuja tudi atletsko stezo. Urejene pa so tudi tri športne ploščadi, v Loki pri Mengšu, Topolah in Mengšu pri TVD Partizan.

Občina Mengeš je prepoznavna tudi po zanimivih kulturnih znamenitostih, med najstarejšimi je cerkev sv. Mihaela, ki je znana po gotski prezbiteriji s freskami Janeza Ljubljanskega iz 15. stoletja, ter spovednico in krstilnico priznanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, ki spada med njegova zadnja dela.
V Loki pri Mengšu sta zanimiva za ogled še cerkev sv. Primoža in Felicijana ter obnovljen grad Jablje. V občini Mengeš sta še dva gradova, Staretov ali Spodnji grad, in Ravbarjev ali Zgornji grad.
V zadnjem obdobju je občina spodbudila obnovo kamnitih vodnjakov, ki so bili postavljeni v središčih vseh štirih naselij, ter srednjeveškega kamnitega mostu v Loki pri Mengšu.
Najstarejša hiša v občini je več kot 350 let stara Anžinova domačija na Dobenu.

V občini Mengeš organizirajo tudi številne tradicionalne prireditve, med najbolj prepoznavnimi so Pod mengeško marelo, Sejem v Mengšu (včasih Mihaelov sejem), novoletni koncert Mengeške godbe, ki je med najstarejšimi godbami v Sloveniji, in druge.