1. izredna seja, 21. 8. 2023

1. izredna seja, 21. 8. 2023

Številka: 9000-1/2023-1

Datum: 16. 8. 2023

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M 

5. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš,

ki bo v sredo, 21. avgusta 2023,

ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. SEZNANITEV Z RAZMERAMI PO NEURJU, KI JE OBČINO MENGEŠ ZAJELO V PETEK, 4. AVGUSTA 2023

Župan Občine Mengeš

Bogo Ropotar

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– občinska uprava.