3. izredna seja, 9. 10. 2023

3. izredna seja, 9. 10. 2023

Številka: 9000-1/2023-11

Datum: 5. 10. 2023

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

na podlagi 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 – uradno prečiščeno besedilo in 3/20)

S K L I C U J E M 

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Mengeš,

ki bo v ponedeljek, 9. oktobra 2023,

ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. PREDHODNO SOGLASJE OBČINSKEGA SVETA K PREVZEMU OBVEZNOSTI – SOGLASJE ZA PODPIS POGODBE Z IZBRANIM IZVAJALCEM ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA PODA IN STENSKIH OBLOG V ŠPORTNI DVORANI MENGEŠ.

Župan Občine Mengeš

Bogo Ropotar

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– občinska uprava.