Med objekte, ki jih velja izpostaviti v občini Mengeš, spada tudi Mejačeva vetrnica v Toplah, ki je bila z železno konstrukcijo vodne črpalke in lestvijo za vzdrževanje visoka 25 m. Vrh je krasilo železno kolo z vetrnico, ki je stalo na betonski stavbi z vodnjakom in zbiralnikoma. Z vetrnico so črpali vodo za potrebe domačije vse do 1965. Nadzemni del vetrnice je bil odstranjen.