Družbene in društvene zadeve

Poročilo z lokalne čistilne akcije_dopis.docx

Poročilo z lokalne čistilne akcije_obrazec.doc

Prijava obratovalnega časa gostinskega lokala ali kmetije_obrazec.doc

Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije_dopis.docx

Vloga za pridobitev dovoljenja za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa_obrazec.doc

Vloga za pridobitev dovoljenja za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa_dopis.doc

Seznanitev lokalne skupnosti z izvedbo prireditve_dopis.docx

Seznanitev lokalne skupnosti z izvedbo prireditve_obrazec.doc

Vloga za enkratno denarno pomoč za novorojence v občini Mengeš.doc

Vloga za enkratno denarno pomoč za novorojence v občini Mengeš_dopis.docx

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom..doc

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom_dopis.docx

Vloga za nekomercialni najem Kulturnega doma Mengeš_dopis.docx

Vloga za nekomercialni najem Kulturnega doma Mengeš_obrazec.doc