Urejanje prostora

Oddaja pobude za spremembo namembnosti_dopis.docx

Oddaja pobude za spremembo namembnosti_obrazec.doc

Potrdilo o namenski rabi zemljišč_dopis.docx

Potrdilo o namenski rabi zemljišč_obrazec.doc

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih_dopis.docx

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih_obrazec.doc