Gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda; ravnanje z odpadki ter izvajanje pokopališke dejavnosti

Za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda, ravnanja z odpadki in pokopališko službo v občini Mengeš skrbi:

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK DOMŽALE, d. o. o.
Savska cesta 34
1230 Domžale
T: 00 386 1 729 54 30
F: 00 386 1 729 54 50
E: info@jkp-prodnik.si
www.jkp-prodnik.si

Čiščenje odpadnih voda

Za področje čiščenja odpadnih voda v občini Mengeš skrbi:

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK
Študljanska 91
1230 Domžale
T: 00 386 1 724 65 00
E: dovozi@ccn-domzale.si

Letno vzdrževanje cest

Za vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Mengeš skrbi:

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, d. d.
Jezerska cesta 20
4000 Kranj
Dežurna služba: 00 386 4 280 60 00
E: info@ggd.si

Zimska služba

Za zimsko službo v občini Mengeš skrbi:

HNG, d. o. o.
Prešernova cesta 35
1234 Mengeš
T: 080 28 40
M: 00 386 41 602 478 (dežurna služba)
E: info@hng.si

Javna razsvetljava

Za izvajanje tekočega in interventnega vzdrževanja ter odprava napak na javni razsvetljavi v občini Mengeš skrbi:

EL-TT, d. o. o.
Suhadole 21
1218 Komenda
Stanislav Vodlan
M: 00 386 41 754 419
E: ELTT@ELTT.NET

Oskrba zapuščenih živali

Za oskrbo zapuščenih živali v občini Mengeš skrbi:

MELI CENTER REPČE – AZIL ZA MALE ŽIVALI
Repče 10
8210 Trebnje
T: 00 386 7 304 58 16 (pisarna, od 6.00 do 8.00)
M: 00 386 31 331 336 (dežurni)
E: meli.center.repce@gmail.com
www.meli-center.si

Oskrba s plinom

Za oskrbo s plinom v občini Mengeš skrbi:

PETROL LJUBLJANA, d. d.
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
T: 00 386 1 47 14 490
M: 00 386 41 577 813
E: bostjan.zupancic@petrol.si
Petrol Zemeljski plin za neprekosljivo toplino doma | Petrol

Vzdrževanje semaforskih naprav

Za vzdrževanje semaforskih naprav v občini Mengeš skrbi:

EL-TT, d. o. o.
Suhadole 21
1218 Komenda
Stanislav Vodlan
M: 00 386 41 754 419
E: ELTT@ELTT.NET