Zavodi

Osnovna šola Mengeš

Osnovna šola Mengeš je ena večjih osnovnih šol v Sloveniji, obiskujejo pa jo vsi učenci občine Mengeš. Šola je v lepem okolju, je ob športnem parku, ob robu gozdnate Gobavice, obdajajo jo zelene površine. To je zagotovo ena od pomembnih prednosti, saj nam omogoča, da del šolskega programa izvedemo na prostem.

V šolskem letu 2019/2020 gradimo novo športno dvorano, ki bo našim učencem omogočila normalne pogoje za pouk špota in različne športne dejavnosti. Na šoli se trudimo, da učenci pridobijo vsa najpomembnejša znanja, ki so pomembna za življenje, zato poleg obveznega programa organiziramo vrsto dodatnih programov z najrazličnejših področij.

Učenci se udeležujejo številnih tekmovanj s področja znanja in športa, na katerih dosegajo lepe rezultate. Na šoli je kar nekaj uspešnih športnikov in glasbenikov. Mengeš je glasbeno mesto, kar se čuti tudi na šoli, kjer deluje več pevskih zborov, ki nastopajo na številnih šolskih prireditvah, na državni ravni pa se občasno lahko pohvalijo z najvišjimi priznanji. Zelo uspešni so tudi mladi folklorniki.

Poleg znanja nam je pomembno, da so naši učenci čim bolj ustvarjalni, samostojni, odgovorni in empatični. Zato se večkrat vključujejo v različne dejavnosti, ki spodbujajo razmišljanje o odnosih v družbi, skrbi za sočloveka in dobrodelnosti.

Veliko učencev na šoli preživi velik del dneva, zato se trudimo, da bi bila šola za naše učence več kot samo zakladnica znanja, hkrati pa tudi prostor, kjer se prek različnih situacij in izzivov pripravljajo na življenje. Če pa se ob tem čutijo še sprejete in se počutijo dobro, smo tega še posebej veseli.


Osnovna šola Mengeš

Šolska ulica 11
1234 Menge
T: 00386 1 724 76 10
F:00 386 1 724 76 18
E:o-menges.lj@quest.arnes.si
www.osmenges.si

Vrtec Mengeš

Vrtec Mengeš je javni zavod, katerega ustanovitelj je Občina Mengeš. Njegove temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program. Deluje v enotah, in sicer v vrtcu Gobica, Sonček ter Oblaček in dodatno skupino Mravljice.

Uprava Vrtca Mengeš
ENOTA GOBICA
Šolska ulica 12
1234 Mengeš
T:00 386 1 72 30 220
F:00 386 1 72 30 225
E:info@vrtec-menges.com

ENOTA SONČEK
Zoranina ulica 5
1234 Mengeš
T:00 386 1 72 37 500
M:00 386 41 812 005
E:soncek@vrtec-menges.com

ENOTA OBLAČEK
Zoranina ulica 5
1234 Mengeš
M:00 386 51 855 152
E:oblacek@vrtec-menges.si

Skupina Mravljice
M:00 386 31 773 100
E:
mravljice@vrtec-menges.si

www.vrtec-menges.com

Osnovna šola Roje

Osnovna šola Roje je javni zavod, ki izvaja vzgojno-izobraževalni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Izvaja program oddelkov vzgoje in izobraževanja ter razvojnega oddelka in prilagojen vzgojno-izobraževalni program za OŠ z nižjim izobraževalnim standardom. Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo Občinski sveti Občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Trzin in Moravče.

Osnovna šola ROJE
Kettejeva ulica 15
1230 Domžale

T:00 386 1 722 52 60
F:00 386 1 722 52 65
E:OS.Roje@quest.arnes.si
www.roje.si

Glasbena šola Domžale – Oddelek Mengeš

Glasbena šola Domžale je vzgojno izobraževalni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti glasbenega izobraževanja po programih, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba. Glasbeno šolo je ustanovila Občina Domžale, skupaj s soustanoviteljicami, ki so: Občina Lukovica, Občina Mengeš, Občina Moravče in Občina Trzin. Glasbena šola Domžale je stalna članica Zveze slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ), ravnatelj pa je njen predsednik in delegat ZSGŠ v Evropski zvezi glasbenih šol (EMU).

Glasbena šola Domžale z oddelkom v Mengšu izobražuje, vzgaja in sooblikuje osebnost učenca, odkriva in razvija glasbene talente, omogoča učencem, da svoje znanje pokažejo na nastopih in koncertih, talentiranim učencem daje možnost, da se udeležujejo tekmovanj, učencem, ki želijo nadaljevati šolanje na srednji stopnji, omogoča pripravo za nadaljevanje šolanja, omogoča učencem umetniško doživljanje in izražanje glasbe in vzgaja izobražene ljubitelje glasbe. Učenci pridobivajo izkušnje za delovanje v ljubiteljskih skupinah, orkestrih in zborih, vzgaja za obče kulturne vrednote, vzgaja za medsebojno spoštovanje, strpnost, sodelovanje z drugimi in vzgaja čut odgovornosti, skrbi za ohranjanje glasbene dediščine in skrbi za ohranjanje lastne kulturne dediščine. Oddelek Mengeš deluje v nekdanjih prostorih osnovne šole.

Glasbena šola Domžale
Oddelek Mengeš
Trdinov trg 8
1234 Mengeš
T:00 386 1 723 71 93
T:00 386 1 723 01 38
https://www.gs-domzale.si/

Zdravstvena postaja Mengeš

Zdravstvena postaja Mengeš je del javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale, katerega soustanoviteljice so Občine Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče in Trzin. Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce občin ustanoviteljic v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupnih prebivalcev, nudi nujno medicinsko pomoč, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko.


Zdravstveni dom Domžale
T: 01 724 51 00
https://zd-domzale.si/ambulante-in-oddelki/ambulante/splosne-ambulante-menges

Zdravstvena postaja Mengeš
Zoranina ulica 3
1234 Mengeš

Za kontakt, telefonsko številko ali e naslov, izbranega zdravnika, zobozdravnika ozirom ambulante v Zdravstveni postaji Mengeš kliknite na znak pred željeno zdravstveno ambulanto. 

T: 00 386 1 723 09 50
Ordinacijski čas
Ponedeljek 13.00–19.00
Torek 7.00–13.00
Sreda 7.00–13.00
Četrtek 13.00–19.00
Petek 7.00–13.00

T: 00 386 1 724 39 90
E: ambulanta.gacesa@outlook.com (sestra)
E: ambulanta.gacesa@siol.net (zdravnica)
Ordinacijski čas
Ponedeljek 13.00–19.30
Torek 9.00–15.00
Sreda 7.30–13.00
Četrtek 7.30–13.00
Petek 7.30–11.30
Hišni obiski
Ponedeljek 19.30–20.30
Torek 15.00–16.00
Četrtek 16.00–18.00
Petek 11.30–12.30

Ordinacijski čas
Ponedeljek 13.30–20.00
Torek 14.00–16.00
Sreda 11.00–14.00
Četrtek 7.30–13.30
Petek 7.30–12.30, popoldan po razporedu ZD DOMŽALE
Posvetovalnica
Torek 9.30–14.00
Sistematski pregledi šolarjev
Sreda 7.00–11.00

T: 00 386 1 723 81 72
Ordinacijski čas
Ponedeljek, četrtek 12.00–19.00
Torek 8.00–13.00
Sreda 8.00–13.00
Četrtek 12.00–19.00
Petek 7.00–13.00

T: 00 386 1 723 81 92
Ordinacijski čas
Ponedeljek 8.00–19.00
Torek 7.30–15.30
Sreda 12.00–19.00
Četrtek 7.30–14.00
Petek 7.30–14.00

T: 00 386 1 723 80 65
E: natalija.obadic@zd-domzale.si
Ordinacijski čas
Ponedeljek, četrtek 12.00–19.00
Torek, sreda, petek 6.30–13.30
Sreda 6.30–13.30
Četrtek 12.00–19.00
Petek 6.30–13.30

Ingrid Katarina Maček, dr. stom.
T: 00 386 31 212 336
www.kama-dent.si
Ordinacijski čas
Ponedeljek 10.30–17.00
Torek 12.30–20.00
Sreda 7.00–13.30
Četrtek 6.45–13.30
Petek 6.45–12.00
Naročanje in nujna zdravniška pomoč za nenaročene paciente:
8.00–12.00 v dopoldanskem urniku
14.00–17.00 v popoldanskem urniku

T: 00 386 1 834 13 84
Urnik dela
Ponedeljek 7.00–14.00
Torek 7.00–14.00
Sreda 7.00–14.00
Četrtek 7.00–14.00
Petek 7.00–14.00
Uradne ure
Ponedeljek 7.30–8.30, 13.00–14.00
Torek 7.30–8.30, 13.00–14.00
Sreda 7.30–8.30, 13.00–14.00
Četrtek 7.30–8.30, 13.00–14.00
Petek 7.30–8.30, 13.00–14.00

T: 01 72 45 151

E: fizioterapija.menges@zd-domzale.si

Ordinacijski čas:

Ponedeljek                      12:15–19:45
Torek                                12:15–19:45
Sreda                                06:30–14:00
Četrtek                             06:30–14:00
Petek                                06:30–14:00 

Naročanje na fizioterapijo v Zdravstveni postaji Mengeš poteka preko centralne ambulante fizioterapije v Zdravstvenem domu Domžale, zato vsem pacientom predlagamo, da delovni nalog za fizioterapijo oddajo osebno v Zdravstvene domu Domžale. Delovni nalogi za fizioterapijo, ki bodo oddani v Zdravstveni postaji Mengeš, bodo zaradi procesa dela v centralni sistem naročanja oddani z nekajdnevnim zamikom.  

Informacije o čakalnih dobah na povezavi: https://www.zd-domzale.si/ambulante-in-oddelki/ambulante/fizioterapija

Mestne lekarne – Lekarna Mengeš

Mestne lekarneso javni zavod, kamor spadajo lekarna Domžale, lekarna Kamnik, lekarna Litija, lekarna Mengeš, lekarna Moravče, lekarna Nova Litija, lekarna Novi trg, lekarna Duplica in lekarna Radomlje. Zavod opravlja kot javno službo lekarniško dejavnost, v okviru katere zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.

JZ Mestne lekarne
Šutna 7
1241 Kamnik
T: 01 777 01 81

Lekarna Mengeš
Zoranina 3
1234 Mengeš
T: 01 777 02 25
www.mestnelekarne.si

Knjižnica Domžale – enota Janeza Trdine Mengeš

Predstavitev Knjižnice Janeza Trdine Mengeš z natančnimi podatki o lokaciji, naslovu, kontaktu, telefonu, urniku in zemljevidom ter aktualnimi dogodki in projekti, zgodovino ter sprehodom po Knjižnici Domžale na povezavi

Aktualni dogodki v Knjižnici Janeza Trdine Mengeš
KNJIŽNICA DOMŽALE
(enota Mengeš)

Slovenska cesta 30
1234 Mengeš
T: 01 723 73 74
www.knjiznica-domzale.si

Vpis v knjižnico:
Za otroke do 18. leta starosti je vpis v knjižnico brezplačen.
Odrasli (zaposleni, upokojenci …), ki imajo stalno prebivališče v občini Mengeš oziroma v občinah ustanoviteljicah, plačajo članarino v znesku 6 evrov.
Ostali, ki imajo stalno prebivališče izven občine Mengeš oziroma občin ustanoviteljic, pa 12 evrov.
Plačila članarine so oproščeni brezposelni ob predložitvi dokazila Zavoda za zaposlovanje in invalidi z veljavno evropsko kartico invalidov.
Članarina se plača enkrat na leto.

Knjižnica Janeza Trdine Mengeš je odprta vsak dan, in sicer:
ponedeljek od 13.00 do 19.00
torek od 13.00 do 19.00
sreda od 8.00 do 14.00
četrtek od 13.00 do 19.00
petek od 8.00 do 14.00

Poletni delovni čas
ponedeljek zaprto
torek od 13.00 do 19.00
sreda
zaprto
četrtek od 13.00 do 19.00
petek od 8.00 do 14.00