2. izredna seja, 6. 9. 2023

2. izredna seja, 6. 9. 2023

Številka: 9000-1/2023-1

Datum: 1. 9. 2023

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

S K L I C U J E M 

5. sejo Občinskega sveta Občine Mengeš,

ki bo v sredo, 6. septembra 2023,

ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani Občine Mengeš, Slovenska c. 30, Mengeš.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. REBALANS PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 – SKRAJŠANI POSTOPEK

1.1 Odlok o rebalansu proračuna občine Mengeš za leto 2023 – obrazložitve

1.2 Rebalans IV proračuna občine Mengeš za leto 2023 – splošni del

1.3 Rebalans IV proračuna občine Mengeš za leto 2023 – posebni del

1.4 Rebalans proračuna občine Mengeš za leto 2023 – funkcionalna klasifikacija

1.5 Načrt razvojnih programov občine Mengeš 2023-2026 (Rebalans IV)

Župan Občine Mengeš

Bogo Ropotar

Vabljeni:

– članice in člani občinskega sveta,

– občinska uprava.