Občina

Grb

Grb občine Mengeš je heraldično pravilno oblikovan in vključuje en predmet, ki je posnet po grbu nekdanjih vitezov Mengeških, lastnikih gradu na Gobavici nad Mengšem. Grafično sledi Valvasorjevim zapisom v Grbovni knjigi, kjer je grb opisan kot modri trnek v srebrnem polju. V grbu Občine Mengeš sta tako dve barvi, bela in modra, obrobljen pa je z rdečo barvo.

Grb Mengeš

Zastava

Zastava je razdeljena po sredini na dve polji, na levo modro in desno belo polje. V zastavo je vključen tudi grb, ki je tako po širini kot po višini nameščen na sredini. Grb je na zastavi v enakem razmerju z zastavo, tako da je zgornja stranica grba enaka širini enega polja oziroma polovici širine zastave.

Občinski svet občine Mengeš je na svoji 10. seji dne, 8. 11. 1995, sprejel ODLOK O UPORABI GRBA IN ZASTAVE OBČINE MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/95), v katerem je določena vsebina ter uporaba obeh simbolov.

Zastava Mengeš